WAT ZIJN DE ERVARINGEN
VAN DE PROEFTUINEN?

Met de proeftuinen Kansenteams hebben we gewerkt aan kansen voor kinderen. Samen bouwen aan een ondersteuningsstructuur van 0-13 jaar binnen het kindcentrum waarbij we vooral terug gaan naar de bedoeling…. Wat heeft het kind nodig? En als ik er niets in kan betekenen wie dan wel?

Presentatie opbrengsten kansenteams

De proeftuinen zijn gestart met een cursus over De Kansencirkel. Hulpmiddelen die het kind centraal zetten, kijken naar de gehele ontwikkeling en de kansen van het kind en iedereen dezelfde taal laat spreken met als doel om samen de volgende stap te zetten.

Kansencirkel en k!ndtcirkel

Daarna hebben de proeftuinen de werkwijze ondersteunings(kansen)team 0-13 ontwikkeld.

Routekaart kansenteam kindcentrum

Er is een AVG proof overdrachtsdocument ontwikkeld zodat we een goede (warme)  overdracht van peuters die naar de basisschool gaan kunnen verzorgen. Ook voor het afstemmen van de juiste begeleiding van kinderen op voorschoolse- en/of buitenschoolse opvang .

Wil je dit formulier ontvangen? Stuur dan een bericht naar de collega’s proeftuinen kansenteams of Gerry Leijten.

WAT ZIJN ONZE ERVARINGEN?

Denise

Aandacht voor Basiskracht

“Ik werk graag met de Kansencirkel en K!NDT cirkel, omdat die uitgaan van het perspectief van het kind. Kinderen kunnen hun stem, wensen en ideeën laten horen. Ze vertellen wat zij belangrijk vinden en nodig hebben. Vanuit mijn expertise kan ik meedenken en mee doen wat er nodig is. De kracht zit in het denken vanuit kansen. Wat gaat er al goed en waar liggen er mogelijkheden om de kansen te vergroten?

Als ouders, school en hulpverlening spreek je zo dezelfde taal en heb je alleen een gezamenlijk belang: ‘’dat het kind zich optimaal kan ontplooien”. In een gesprek kreeg ik met hulp van de KINDT cirkel goed zicht op wat het voor een vierjarig meisje betekent om op te groeien tussen twee culturen. School en ouders konden hierdoor ‘achter het gedrag’ kijken en samen op zoek gaan naar wat het meisje op school en thuis nodig heeft.”

Mandy

KC Grobbendonck directeur bs de Regenboog

“De naam kansenteam blijft bestaan. Het heeft een positieve lading en staat voor mogelijkheden.”

Mary

IB ‘er de Regenboog

“We blijven doorgaan met de ontwikkelingen van de kansenteams. Aandacht voor Basiskracht en kind maatschappelijk werk zetten we in wanneer het nodig is van 0-13 jaar.

De stem van het kind als gelijke gesprekspartner vinden we belangrijk. Het spreken in dezelfde taal heeft al fijne interventies opgeleverd.

Een kansenteam wordt op maat samengesteld binnen het kindcentrum. Waar wenselijk sluit Humankind aan als het kinderen betreft die ook gebruik maken van voor en/of naschoolse opvang. Daarnaast stemmen we tijdig af bij de overdracht van kinderen met een specifieke begeleidingsvraag voordat ze naar school komen zodat de doorgaande lijn goed geborgd is. We willen het overdrachtformulier  gegevens kinderen graag gaan gebruiken. Natuurlijk betrekken we ouders altijd bij specifieke vragen”.

Karine

Vervangend vestigingsmanager Humankind

“Ik denk dat de IB’er een goede rol kan vervullen bij het coördineren van de extra zorg die er bij een kind eventueel nodig is. We maken graag gebruik van het kansenteam en als er vragen zijn, kijken we wie we nodig hebben de medewerker AvB, JGZ of de IB`er, uiteraard met toestemming van de ouders.”

Ilse

Kindmaatschappelijk werker

“We moeten vooral doen wat nodig is. Dit betekent dat ik ook ingezet kan worden als maatschappelijk werk binnen de kinderopvang. Daarom noemen we het in Goirle geen schoolmaatschappelijk werk meer maar kindmaatschappelijkwerk. Ze mogen me ook gerust praatjuf noemen! Ik vind het belangrijk de stem van het kind te horen. Ik werk graag met de K!ndt cirkel of met ‘teken je gesprek’.

De werkwijze met de kansencirkel is heel helpend om goed in kaart te brengen wat het kind of het gezin nodig heeft. Het meenemen van ouders in het kansenteam is een grote en hele goede verandering.”

Nicolette

Kindmaatschappelijk werker

“Het werken met de kansencirkel geeft veel en brede input. Door de k!ndtcirkel krijgt het kind een stem en werd erg goed gehoord.”

Joyce

IB ‘er bs Open Hof

“We hebben onze werkwijze in het OT aangepast. Dit werkt beter en efficiënter. Als casussen complex zijn kijken we wie de vraag van het kind mee kan oppakken. Dit is ons Kansenteam. We kijken welke aanpak aansluit bij het kind, de ouder en de medewerker. Dit kan bijvoorbeeld ‘teken je gesprek’ zijn maar ook de kindtcirkel.”

Nicole

Directeur obs Den Bongerd

“We vinden het belangrijk om te doen wat nodig is. We ‘gooien’ daarom de uren van de medewerkers van JGZ, AvB en KindMaatschappelijkWerk op een hoop voor Kindcentrum de Frankische Driehoek. Medewerkers kunnen ingezet worden voor het totale kindcentrum. Dus geen knip meer van 0-6 of 4-12 maar gewoon doen wat nodig is”

Djollie

Leerkracht groep 1 en 2 de Kleine Akkers

“Ik werk heel graag met de k!ndtcirkel. We noemen het ‘ff kletsen en tekenen met de juf’

Eén van de kinderen in de groep zat niet lekker in haar vel. Samen gaan we in gesprek en vullen we de verschillende vakjes van het k!ndt vel. Ik leg de termen uit. Het gesprek verloopt als vanzelf. Door stiltes te laten vallen komt er iets moois. Ik neem er alle tijd voor omdat het zo belangrijk is. Soms doen we 45 minuten over 3 vakjes. Een volgende keer gaan we dan weer verder met het gesprek. “Juf we moeten de tekening nog afmaken!”

Het liefst zou ik dit bij alle kinderen doen maar dat kost voor nu te veel tijd. Daarom gebruik ik het nu bij kinderen die het hard nodig hebben.”